Warning: Declaration of My_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/refined-wp/_admin/functions-menus.php on line 0

Warning: Declaration of My_Walker_Footer::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/refined-wp/_admin/functions-menus.php on line 0
Oferta inwestycyjna - Terrabud PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. – usługi inwestycyjne, projektowanie, nadzory inwestorskie, FIDIC
Terrabud PL oferuje swoje usługi w zakresie:

PRZYGOTOWANIA SIĘ DO INWESTYCJI

Na tym etapie pomagamy Tobie poprzez:

1. Ustalenie zgodności planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Weryfikację możliwości skomunikowania oraz dostawy mediów o pożądanych parametrach.

3. Sprawdzenie możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu.

4. Wykonanie koncepcji wielobranżowej (architektura, konstrukcja, instalacje) m.in. dla potrzeb oszacowania kosztów realizacji inwestycji.

5. Weryfikację zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu, przepisów p.poż, procedur środowiskowych, zakresu prac geodezyjnych i geologicznych itp.

PROJEKTOWANIA

Na tym etapie pomagamy Tobie poprzez:

1. Wykonanie projektu budowlanego (z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień niezbędnych dla otrzymania pozwolenia na budowę).

2. Wykonanie projektów wykonawczych gwarantujących uzyskanie jakości i zastosowania oczekiwanych materiałów budowlanych oraz kontroli kosztów.

3. Przygotowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych przesądzających jak zostanie wykonany, a następnie odebrany obiekt w oparciu o obowiązujące normy.

4. Stworzenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich (podstawa uzyskania kredytu lub innej formy dofinansowania).

OBSŁUGI INWESTYCJI

Na tym etapie pomagamy Tobie poprzez:

1. Współpracy przy wyborze wykonawcy.

2. Opracowanie Specyfikacji Przetargowej.

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie budowy.

4. Doradztwo techniczne podczas realizacji przedsięwzięcia.

5. Reprezentowanie inwestora w kontaktach z wykonawcą robót.

Poznaj 4 błędy, które najczęściej popełniają przedsiębiorcy korzystający z dofinansowań na inwestycje budowalne.

Jeśli chcesz uniknąć tych błędów zapraszamy do kontaktu.

Napisz → tomasz.wojtczak@terrabud.pl

Zadzwoń → 668 421 486