Warning: Declaration of My_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/refined-wp/_admin/functions-menus.php on line 0

Warning: Declaration of My_Walker_Footer::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/refined-wp/_admin/functions-menus.php on line 0
Doradztwo - Terrabud PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. – usługi inwestycyjne, projektowanie, nadzory inwestorskie, FIDIC

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/refined-wp/_admin/functions-shortcodes.php on line 49

Nasze dotychczasowe doświadczenie, będące efektem współpracy z wieloma inwestorami pokazuje, że dla każdego, kto zamierza realizować przedsięwzięcie budowlane, wymagające zaangażowania dużego kapitału, niezwykle korzystne jest uprzednie przeprowadzenie analizy przydatności terenu dla planowanej inwestycji.

Analiza przydatności terenu do planowanej inwestycji pozwala niejednokrotnie uniknąć błędnych decyzji związanych z zakupem nieruchomości, której głównym atutem jest lokalizacja.

Wstępna analiza

Wstępna analiza to głównie ocena możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia w oparciu o przekazane przez inwestora parametry działki, ustalenia planu miejscowego lub w przypadku jego braku określenie szansy na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy przy wykorzystaniu wiedzy oraz doświadczenia architektów i inżynierów Terrabudu.

Pogłębiona analiza

Pogłębiona analiza przybiera formę raportu, który to raport składa się z części planistycznej i inżynierskiej.
W części planistycznej analizowana jest szczegółowo możliwość realizacji inwestycji w oparciu o ustalenia planu miejscowegoa w przypadku jego braku określa się prawdopodobieństwo uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia oraz wykonuje inne opracowania związane m.in. z:

  • ochroną środowiska
  • ochroną konserwatorską
  • wpływem szkód górniczych itp.

Na podstawie powyższych ustaleń opracowane jest studium wykonalności (feasibility study).

Szczególną formą analizy terenu jest jej rozbudowana forma, odnosząca się do większych obszarów,
na których planowana jest ich aktywizacja w formie stref gospodarczych. Analiza ta oprócz powyższych informacji zawiera dodatkowo ocenę atrakcyjności inwestycyjnej terenu na tle planów regionalnych i krajowych oraz istniejącej i planowanej, szeroko rozumianej, infrastruktury. Opracowanie takie wzbogacone może być także o elementy wizualizacyjne.