Jako firma o profilu inżyniersko-architektonicznym wykonujemy kompleksowe usługi projektowe na wszystkich możliwych etapach przygotowania i realizacji inwestycji wynikających z przepisów prawa.

Pracujemy dla inwestorów w urzeczywistnianiu ich celów biznesowych poprzez stałe podnoszenie poziomu wykonywanych usług w zakresie projektowania i realizacji inwestycji budowlanych.
Zarząd Terrabud PL

W ramach usługi projektowania oferujemy opracowania:

  • wstępnych parametrów inwestycji
  • koncepcji zawierającej program funkcjonalno-użytkowy inwestycji
  • wielobranżowych projektów budowlanych
  • wielobranżowych projektów wykonawczych
  • przedmiarów robót
  • kosztorysów inwestorskich
  • wielobranżowych projektów powykonawczych
Projektowanie stacji paliw
W skład usługi wchodzą ponadto:

   • wszelkie wymagane prawem budowlanym decyzje, pozwolenia i uzgodnienia
   • niezbędne dokumenty geodezyjne, geologiczne i związane z ochroną środowiska
   • niezbędne ekspertyzy budowlane
   • pełnienie nadzoru autorskiego
Katalog powyższych opracowań i usług nie jest wyczerpujący. Może obejmować jeszcze inne usługi związane
z przygotowaniem konkretnej inwestycji lub być zawężony na podstawie umowy z inwestorem.

Dlaczego warto nam zaufać?

Projektowanie AutoCAD

Od lat pracujemy dla najbardziej wymagających klientów.
Dzięki temu posiadamy bogate doświadczenie w przygotowaniu
inwestycji o zróżnicowanej skali.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym listą klientów.