Warning: Declaration of My_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/refined-wp/_admin/functions-menus.php on line 0

Warning: Declaration of My_Walker_Footer::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/refined-wp/_admin/functions-menus.php on line 0
Nadzory - Terrabud PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. – usługi inwestycyjne, projektowanie, nadzory inwestorskie, FIDIC

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 284
Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu nadzorów inwestorskich, które wykonywaliśmy m.in. dla takich marek jak Shell czy Goodman.

Dysponujemy doświadczonym zespołem inspektorów gotowych do sprawowania nadzoru nad najbardziej złożonymi przedsięwzięciami budowlanymi.

Co wchodzi w skład usługi nadzorów inwestorskich?

Podstawowe czynności wykonywane przez inspektorów to m.in.:

 • Udział we wszystkich czynnościach inspektora nadzoru wynikających z ustawy Prawo Budowlane.
 • Współpraca z Projektantem i Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy.
 • Bieżące zgłaszanie zastrzeżeń do dokumentacji wykonawczej wykonywanych robót budowlano-montażowych.
 • Egzekwowanie od Projektanta stosownych poprawek lub uzupełnień.
 • Kontrola przestrzegania przepisów BHP na stanowisku pracy oraz realizacji zdań zgodnie z warunkami BiOS
 • Kontrola zgodności realizacji robót z projektami wykonawczymi, normami oraz specyfikacją Zamawiającego.
 • Aktywny udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych z Zamawiającym i GW oraz Podwykonawcami.
 • Opiniowanie wniosków GW lub Podwykonawców dotyczących zmian sposobu wykonania robót, w tym zmian materiałów, maszyn, urządzeń, przebiegu prac, technologii, itp.
 • Udział w negocjacjach i weryfikacja umów na dodatkowe usługi zlecane przez Zamawiającego w ramach realizacji Projektu.
 • Weryfikacja raportów zaawansowanie robót przedstawianych przez Generalnego Wykonawcę.
 • Potwierdzenie po sprawdzeniu zasadności zgłoszenia przez Generalnego Wykonawcę gotowości do odbioru wstępnego i końcowego.
 • Dokonanie wstępnego odbioru robót lub odbioru poszczególnych etapów.
 • Udział w przekazaniu obiektu do Najemcy.
 • Szczegółowe sprawdzenie i weryfikacja dokumentacji powykonawczej, przygotowywanej przez Generalnego Wykonawcę w niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Nadzór nad przygotowaniem przez Generalnego Wykonawcę dokumentów zgłoszeniowych do odbioru magazynu (magazynów) przez wymagane instytucje.
 • Czynny udział w odbiorze do użytkowania przez w/w instytucje.