Warning: Declaration of My_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/refined-wp/_admin/functions-menus.php on line 0

Warning: Declaration of My_Walker_Footer::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/refined-wp/_admin/functions-menus.php on line 0
FIDIC - Terrabud PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. – usługi inwestycyjne, projektowanie, nadzory inwestorskie, FIDIC

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 284

Obsługa wykonawcy w oparciu
o zbiór procedur FIDIC

Usługę tą kierujemy do wykonawców nie posiadających doświadczonej kadry do obsługi dużych przedsięwzięć budowlanych, realizowanych w oparciu o zbiór procedur FIDIC.

FIDIC

Na obsługę prowadzenia inwestycji w ramach procedur FIDIC składa się m.in.:

  • Pełnienie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy – prowadzenie biura Wykonawcy.
  • Prowadzenie baz danych zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu wyrobów budowlanych.
  • Przygotowanie i aktualizacja harmonogramów robót.
  • Przygotowywanie przejściowych świadectw płatności oraz rozliczanie Wykonawcy
  • Analiza finansowego postępu robót.
  • Analiza przepływów pieniężnych.
  • Wykonanie projektów wykonawczych zamiennych (niezależnych od nadzoru autorskiego).
  • Wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej.
  • Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na czas budowy.
  • Wykonanie i utrzymanie tablic informacyjnych.
  • Wykonanie ekspertyz budowlanych.
  • Wykonanie dokumentacji fotograficznej.
  • Wykonanie miesięcznych raportów postępów prac.
  • Organizacja narad koordynacyjnych na budowie.
  • Prowadzenie korespondencji pomiędzy Inżynierem Kontraktu a Wykonawcą.
  • Zapewnienie obsługi geodezyjnej.
  • Zapewnienie obsługi geologicznej.
  • Zapewnienie obsługi archeologicznej.
  • Zapewnienie obsługi BHP.