Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje

Wdrożenie systemu umożliwiającego elektroniczną wymianę danych w formacie EDI pomiędzy firmą TERRABUD a jej partnerami.

Nazwa Beneficjenta: Terrabud Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 639 120,00 zł.
Wartość dofinansowania: 376.947,00 zł.
Okres realizacji: 2013 –2014

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w waszą przyszłość


Projekt współfinansowany przez unię europejską z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Dodaj komentarz