Otrzymaliśmy dofinansowanie na wdrożenie systemu informatycznego

Informujemy, że w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przyznano nam dofinansowanie na realizację  projektu pn. „Wdrożenie systemu umożliwiającego elektroniczną wymianę danych w formacie EDI pomiędzy firmą TERRABUD a jej partnerami”.

Projekt zakłada wdrożenie nowego, wielofunkcyjnego systemu umożliwiającego koordynację przeprowadzanych prac projektowych między spółką Terrabud Polska a współpracującymi partnerami. Dzięki wdrożeniu systemu możliwe będzie bieżące kontrolowanie wykonania zlecenia oraz wykorzystanie elektronicznej wymiany danych w celu automatycznego przesyłania informacji i aktualizacji statusu wykonania danego projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach współpracy z kontrahentami. Zakładamy, że projekt zostanie zrealizowany w ciągu 18 miesięcy, tj. od marca 2013r. do września 2014r.

Dodaj komentarz