System kanalizacji w Tarnowskich Górach

Realizujemy obecnie największą inwestycję w historii Tarnowskich Gór, czyli projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych.