W ramach procedur FIDIC oraz jako członek konsorcjum zawartego
z Budus S.A. i Tarbau Sp. z o.o. realizujemy zadanie pod nazwą
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – Kontrakt 1A”.

Pobierz referencje

Budowa kanalizacji to największa w historii Tarnowskich Gór inwestycja.

Po jej zakończeniu Tarnowskie Góry będą mogły pochwalić się jedną
z najnowocześniejszych sieci kanalizacyjnych w regionie, podnoszącą poziom życia mieszkańców i spełniającą najwyższe standardy ochrony środowiska.

Celem projektu jest zapewnienie zgodnego z normami oczyszczania ścieków oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej a co za tym idzie, zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

Aby poznać lepiej specyfikę usług realizowanych w oparciu o FIDIC przejdź do działu FIDIC.