W ramach wykonywanych usług w latach 2003-2011 wykonaliśmy na terenie południowej Polski ponad 300 analiz wstępnych. Głównym odbiorcą tych usług było Tesco, a ponadto Shell, Statoil i Apollo Rida Retail Management oraz firmy hiszpańskiej grupy Torca.

Co się składa na wstępną analizę?

Wstępna analiza to głównie ocena możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia w oparciu o przekazane przez inwestora parametry działki, ustalenia planu miejscowego lub w przypadku jego braku określenie szansy na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy przy wykorzystaniu wiedzy oraz doświadczenia architektów
i inżynierów Terrabudu.